تیم اجرایی پمپ اسرار

سید علی کرابی
سید علی کرابی
مدیر اجرایی
سید هاشم کرابی
سید هاشم کرابی
مدیر عامل
مهدی نوری
مهدی نوری
مدیر بازرگانی
رضا مشکانی
رضا مشکانی
مدیر فروش
ناصر فوجی
ناصر فوجی
مسئول امور مالی
سید علیرضا خیرآبادی
سید علیرضا خیرآبادی
مسئول واحد فروشگاهی
مهدی استیری
مهدی استیری
مسئول کنترل کیفیت
جواد بینقی
جواد بینقی
مسئول تضمین کیفیت
میثم
میثم
مسئول واحد ماشینکاری
علی صائمی
علی صائمی
مسئول واحد تراشکاری
رضا آئینه زاده
رضا آئینه زاده
مسئول واحد تعمیرات کفکش سه فاز
موسی الرضا عبدالهی
موسی الرضا عبدالهی
مسئول واحد تعمیرات:
الکتروپمپ شناور
پمپ فشارقوی
پمپ گریز از مرکز