پمپ های فشار قوی

می‌توانید انواع پمپ فشارقوی با هد ۴ الی ۳۰۸ متری و آبدهی از ۲ الی ۴۴۰ مترمکعب بر ساعت را مشاهده نمایید.

asrar wkl

تیپ ۳۲

با ورودی ۱/۲-۱ اینچ و خروجی ۱ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar wkl

تیپ ۴۰

با ورودی ۲ اینچ و خروجی ۱/۲-۱ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar wkl

تیپ ۵۰

با ورودی ۱/۲-۲ اینچ و خروجی ۲ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar wkl

تیپ ۶۵

با ورودی ۳ اینچ و خروجی ۱/۲-۲ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar wkl

تیپ ۸۰

با ورودی ۴ اینچ و خروجی ۳ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar wkl

تیپ ۱۰۰

با ورودی ۵ اینچ و خروجی ۴ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar wkl

تیپ ۱۲۵

با ورودی ۶ اینچ و خروجی ۵ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar wkl

تیپ ۱۵۰

با ورودی ۸ اینچ و خروجی ۶ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ