پمپ های گریز از مرکز

می‌توانید انواع پمپ گریز از مرکز با هد ۲.۳ الی ۹۳ متری و آبدهی از ۴ الی ۱۸۰۰ مترمکعب بر ساعت را مشاهده نمایید.

asrar eta

تیپ ۳۲

با ورودی ۲ اینچ و خروجی ۱/۴-۱ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

تیپ ۴۰

با ورودی ۱/۲-۲ اینچ و خروجی ۱/۲-۱ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

تیپ ۵۰

با ورودی ۱/۲-۲ اینچ و خروجی ۲ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

تیپ ۶۵

با ورودی ۳ اینچ و خروجی ۱/۲-۲ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

تیپ ۸۰

با ورودی ۴ اینچ و خروجی ۳ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

تیپ ۱۰۰

با ورودی ۵ اینچ و خروجی ۴ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

تیپ ۱۲۵

با ورودی ۶ اینچ و خروجی ۵ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

تیپ ۱۵۰

با ورودی ۸ اینچ و خروجی ۶ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

تیپ ۲۰۰

با ورودی ۱۰ اینچ و خروجی ۸ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

تیپ ۲۵۰

با ورودی ۱۲ اینچ و خروجی ۱۰ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

تیپ ۳۰۰

با ورودی ۱۲ اینچ و خروجی ۱۲ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ